Velkommen til MARINEFORENINGENS hjemmeside.

Marineforeningen er en forsvarspositiv forening, der gennem sin landsdækkende virksomhed søger at udbrede kendskabet til og interessen  for landets sømilitære forsvar og søfartserhverv, hvorfor Marineforeningen dækker hele det maritime Danmark.
Ved aktiviteter i de 79 lokale afdelinger rundt om i landet samles tidligere og nuværende tjenestegørende i søværnet og handelsflåden og andre, der nærer interesse for det maritime til gennem kammeratskab og sammenhold at medvirke til at opfylde foreningens formål.
Marineforeningen har i alt omkring 10.000 medlemmer, hvoraf 2/3 er tidligere orlogsgaster.


De 79 lokale afdelinger er økonomisk selvstyrende med egen bestyrelse og afdelingerne er samlet i 13 distrikter.
Til at varetage foreningen på landsbasis er valgt en landsbestyrelse, der er foreningens øverste ansvarlige ledelse, der repræsenterer foreningen udadtil og bestyrer dens midler.
Landsbestyrelsen består af 17 medlemmer, hvoraf de 13 er valgt af og blandt medlemmer i de 13 distrikter, samt en landsformand, landsnæstformand, landskasserer og landssekretær - valgt direkte på det årlige sendemandsmøde.
Til varetagelse af de daglige forretninger er der under landsbestyrelsen nedsat et forretningsudvalg - bestående af landsformand, landsnæstformand, landskasserer og landssekretær samt yderligere 3 landsbestyrelsesmedlemmer