Orlogsstuen

Tømmergade 4.  

4800 Nykøbing F. 

Lørdage kl.10-14

Tlf. 28 87 00 29 
 i åbningstiden

       

Åbent hver lørdag fra 10 - 12.

 

Opdateret pr.18.01.2017

PROGRAM   1.HALVÅR 2017

 

 

 Tilmeldingslister til de forskellige aktiviteter vil blive fremlagt i Orlogsstuen

 

 

OBS*OBS*OBS*OBS*OBS*OBS*OBS*OBS*

 

 

MARINEFORENINGEN FOR NYKØBING F. og Omegn

 

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Søndag d. 26 februar 2017 kl. 10:00

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens årsberetning

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag. Senest d. 17 februar 2017

5. Budget samt fastlæggelse af kontingent

6. Valg til bestyrelse:

- Valg af formand. Bent Zebis. Modtager ikke genvalg

- Valg af kasserer. Eivind Ubbesen. Modtager ikke genvalg

- Benny Gram. Modtager genvalg

- Claus Hartwig. Modtager genvalg

- Ib Jørgensen. Modtager genvalg

- John Holstebro. Modtager ikke genvalg

7. Valg af Suppleanter.

- Erik Ravn. Modtager genvalg

8. Valg af revisor:

   Flemming Karlsen og Simon Hansen modtager genvalg

9. Valg af sendemænd:

   Benny Gram og Kurt Andersen

10. Valg af flagbærer

11. Eventuelt

 

Obs.:

 

Program for 1. halvår 2017 bliver opslået i orlogsstuen og på hjemmesiden.

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

                            

 

                         

WebMaster:

Claus Hartwig

claus-hartwig@live.dk

22 85 17 56  /  54 82 18 09