Orlogsstuen

Tømmergade 4.  

4800 Nykøbing F. 

Lørdage kl.10-14

Tlf. 28 87 00 29 
 i åbningstiden

       

Åbent hver lørdag fra 10 - 14

 

Opdateret pr 11.02.2018

PROGRAM   1.HALVÅR 2018

Generalforsamling i

Nykøbing F. Marineforening

Søndag 25. februar 2018. - Kl. 10.00

Der indkaldes til Marineforeningens årlige generalforsamling i foreningens lokaler i Tømmergade 4, 4800 Nykøbing Falster.

DAGSORDEN til generalforsamlingen

 1. Velkomst (Flaget sættes)

Valg af valg af stemmetællere

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Formandens beretning

 4. Kasserens regnskabsaflæggelse.

 5. buget & fastsættelse af kontingent

 6. Indkommende forslag

 7. Valg af kasserer (Helle Karlsen modtager genvalg)

 8. Valg til bestyrelsen og suppleanter ( Jack Moblak Ønsker ikke genvalg, Kurt Andersen, modtager genvalg)

 9. Valg af revisor og en revisorsuppleant. (John Rasmussen & Simon Hansen)

 10. Valg af Flagbærer

 11. Eventuel

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er der mulighed for at deltage i spisning. (Skipperlabskovs)

HUSK kontingent for 2018. Kr. 400,-

Kan betales i foreningen, bank eller mobilpay.

Reg. Nr. 6520 kontonr. 0002076550

Mobilnr. 28 87 00 29

 

 

 

 

 

Tilmeldingslister til de forskellige aktiviteter vil blive fremlagt i

Orlogsstuen

 

 

 

 

,

WebMaster:

Claus Hartwig

claus-hartwig@live.dk

22 85 17 56  /  54 82 18 09